ویلا استخردار نوساز در رامسر

ویلا استخردار نوساز در رامسر

allCity 700,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفيت
ویلا جنگلی در دوهزار تنکابن

ویلا جنگلی در دوهزار تنکابن

allCity 450,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 7 ظرفيت
ویلا استخردار نوساز در رامسر

ویلا استخردار نوساز در رامسر

allCity 700,000 0
 • 150m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفيت
ویلا جنگلی در دوهزار تنکابن

ویلا جنگلی در دوهزار تنکابن

allCity 450,000 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 7 ظرفيت